Logo Agava Apartments

Opći uvjeti smještaja

Uvod
Villa Merula (u daljnjem tekstu:Merula) pruža smjestajne usluge sukladno Općim uvjetima korištenja usluge, a prema potvrdi i specifikaciji svake pojedine rezervacije. Iznajmljivac ne odgovara za okolnosti koje su izvan njegove kontrole kao što su ratovi, terorizam, pobune i nemiri, štrajkovi, prirodne katastrofe i elementarne nepogode, epidemije, zabrane, restrikcije od strane lokalne uprave itd.

 

 

1. Predmet Ugovora
Predmet ovog ugovora je uređenje međusobnih odnosa između Merule s jedne, i korisnika smještaja (u nastavku gost) s druge strane, prilikom izvršenja rezervacije smještaja u ponudi web stranice villas-merula.com.

 

 

2. Rezervacija i zaključenje ugovora
Ugovor između gosta i Merule stupa na snagu gostovom obvezujućom rezervacijom (usmenim, pismenim ili elektronskim putem). Od tog trenutka nadalje, prava i obveze ugovornih strana regulirane su ovim Općim uvjetima poslovanja i primjenjuju se na gosta i Merulu. Merula može, bez obveze, prihvatiti bilo kakav poseban zahtjev odnosno molbu, no ista za Merulu nije pravno obvezujuća te će takav zahtjev biti ispunjen isključivo ukoliko je za istu izdala pismenu potvrdu.
U slučaju da uplate aranžmana nisu izvršene u skladu s odredbama članka 3.2, rezervacija može biti poništena, bez obveza Merule prema gostu.

 

 

3. Cijene i uvjeti plaćanja
3.1 Cijena smještaja
Cijena smještaja uključuje osnovnu uslugu kako je opisano uz smještajnu jedinicu iz rezervacije. Posebne usluge su one usluge koje nisu uključene u cijenu pa ih stoga gost posebno placa. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom rezervacije.
Cijene smještaja objavljene su u EUR. Iznajmljivač zadržava pravo promjene objavljenih cijena.
Gostima koji su uplatili akontaciju za određenu rezervaciju, iznajmljivač jamči cijenu smještaja, navedenu u kalkulaciji temeljem koje su uplatili iznos akontacije. Eventualne dodatne usluge koje gost zatraži nisu uključene u cijenu i trebaju biti plaćene na licu mjesta osobi odgovornoj za ključeve objekta ili Vlasniku.
Minimalno trajanje boravka iznosi 7 noćenja. Dan dolaska/odlaska je subota, ukoliko nije drugačije navedeno. Cijene smještaja (u slucaju da u opisu nije drugacije navedeno) uključuju: bezicni internet,uobičajenu potrošnju električne energije, grijanje u zimskom i klimatizaciju u ljetnom periodu, potrošnju vode, završno čišćenje, posteljinu, kupaonske ručnike i boravišnu pristojbu.

 

3.2 Plaćanje
Neovisno da li je rezervaciju izvršio direktan gost, ili je ostvarena posredstvom posredničke agencije, po primitku potvrde rezervacije gost/agencija je obvezan u roku od najviše 3 dana uplatiti akontaciju od 30% čime je rezervacija definitivno potvrđena. Saldo do punog iznosa plaća se najkasnije 30 dana prije dolaska i početka korištenja rezervirane usluge.
Za rezervacije izvršene u roku unutar 21 dan prije početka korištenja usluge smještaja, cjelokupni iznos rezervacije treba biti plaćen u roku od 24 sata.
Plaćanje rezervacija učinjenih unutar 21 dan prije početka korištenja usluge mora biti potvrđeno pismenom (fax ili e-mail) potvrdom o obavljenom plaćanju.
Villa Merula si zadržava pravo da može od gosta kao garanciju plaćanja zatražiti valjani broj kreditne kartice. U slučaju ne pridržavanja rokova plaćanja, rezervacija može biti poništena.

 

3.3 Otkaz rezervacije
Ukoliko gost otkaže rezervaciju, biti će mu zaračunati sljedeći troškovi otkaza:

  • otkazivanje rezervacije javljeno najviše 42 dana prije dolaska: naplaćuje se 30% ukupnog iznosa rezervacije,
  • otkazivanje rezervacije javljeno najviše 41, a najmanje 28 dana prije dolaska: naplaćuje se 50% ukupnog iznosa rezervacije,
  • otkazivanje rezervacije javljeno najviše 27, a najmanje 8 dana prije dolaska: naplaćuje se 70% ukupnog iznosa rezervacije,
  • otkazivanje najviše 7 dana prije dana dolaska, a najmanje 1 dan prije dolaska: naplaćuje se 80% ukupnog iznosa rezervacije.

Za datum otkaza smatra se datum kada je primljena obavijest o otkazivanju rezervacije (ukoliko je to nedjelja ili praznik, to će biti sljedeći radni dan). U slučaju nedolaska ili nenajavljenog kasnijeg dolaska, Merula zadržava ukupan iznos rezervacije.
Ako gost mora otkazati rezervaciju prije početka usluge, Villa Merula mu nudi mogućnost da nađe novog korisnika za istu rezervaciju ako je to moguće. U tom slučaju Villa Merula će zaračunati samo stvarne troškove uzrokovane promjenom rezervacije. Novi korisnik rezervacije preuzima sve obveze iz ovih Općih uvjeta.

 

3.4. Putno osiguranje
Merula svim svojim gostima savjetuje putno osiguranje koje uključuje osiguranje od otkaza rezervacije.

 

 

4. Vrijeme dolaska i odlaska; skraćenje ili produženje boravka
Nakon što je podmirio cjelokupan iznos rezervacije, gostu će biti dostavljeni putni dokumenti koji potvrđuju da je on pravovaljani korisnik rezerviranog smještaja. Putni dokumenti sadrže: voucher, opis puta u kojem je naveden točan put kako doći do rezerviranog smještaja te točnu obavijest gdje može preuzeti ključeve rezerviranog smještaja uz obavezno predočenje potvrde o plaćenoj rezervaciji-voucher-a.
Gosta se moli da obrati pažnju na kontaktne brojeve telefona kako bi bio u mogućnosti uspostaviti kontakt sa vlasnikom objekta, ili osobom odgovornom za kljuceve.
Prilikom dolaska gost je obavezan predati putne i osobne dokumente osobi koja će mu uručiti ključeve kuće, izvršiti prijavu boravka i odmah vratiti osobne dokumente. Predviđeno vrijeme dolaska/odlaska navedeno je u putnim dokumentima. Dolazak je obvezan između 16:00 i 19:00 sati, dok je vrijeme odlaska u pravilu do 10:00 sati. Ukoliko dolazak nije moguć do 19:00 sati, gost je obavezan obavijestiti vlasnika ili osobu odgovornu za ključeve s kojom će dogovoriti moguće preuzimanje ključeva.

 

 

5. Maksimalan broj osoba
U smještajne jedinice iz naše ponude dozvoljeno je smjestiti isključivo maksimalan broj osoba koji je naveden u opisu rezervirane smještajne jedinice objavljen na internet stranicama Ville Merula. Isto se odnosi i na djecu, osim u slucaju kada je dijete mladje od 4 godine, uz prethodan dogovor sa vlasnikom, odn. naznaku prilikom rezervacije.
Ujedno je zabranjeno postavljanje šatora ili kamp-kućica na zemljištu koje pripada objektu.
U slučaju prekoračenja maksimalnog broja osoba, ili postavljanja šatora ili kamp kućice na zemljištu objekta, vlasnik objekta može za prekobrojne osobe naplatiti od njega određenu naknadu po osobi, ili može prekomjerne osobe udaljiti sa imanja, odnosno naložiti da se šator ili kamp kućica uklone.
U slučaju da se gost ne pridržava ovog naloga, sa imanja će biti udaljeni svi, bez mogućnosti povrata uplaćenog iznosa.

 

 

6. Kategorizacija
Smještajne jedinice su opisane prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije, te je vlasnik dužan dodijeljenu kategoriju istaknuti na vidno mjesto.
Standardi smještaja i usluga,  pojedinih zemalja su različiti i ne mogu se usporediti.

 

 

7. Obveze Ville Merula prema korisniku usluge
Obveza Ville Merula je stalna briga o kvaliteti pružene usluge, sukladno zakonskim propisima, pravilima struke, te opće prihvaćenim uzancama i običajima u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti. Merula će nastojati preuzete obveze ispunjavati u cijelosti osim ako dođe do okolnosti koje su izvan naše kontrole.

 

 

8. Obveze korisnika usluge
Gost je obvezan pribaviti i posjedovati svu potrebnu osobnu dokumentaciju, potrebnu prilikom dolaska i odlaska iz Merule. Korisnik usluge je dužan pridržavati se kućnog reda koji je propisan. Korisnik usluge je dužan prije dolaska provjeriti vozni režim između Republike Hrvatske i zemlje iz koje dolazi, te provjeriti da li je potreban kakav dodatni putni dokument za njegov ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj.
Gosti su dužni pridržavati se kućnog reda. Dolazak i boravak maloljetnika dopušteno samo u pratnji odrasle osobe. Zadrzavamo pravo raskinuti ugovor s trenutnim ucinkom ako se pravila kucnog reda, unatoc prethodnim upozorenjima, ne postuju. 

 

8.1. Kaucija
Po dolasku placa se kaucija u iznosu od 300 eura u gotovini koja ce biti vracena pri odlasku u slucaju da nikakva steta nije ucinjena na imovini.  

 

8.2. Kućni ljubimci
Boravak kućnih ljubimaca je dopusten uz prethodnu najavu i dopuštenje vlasnika Molimo vas za razumijevanje. Naknada za kućnog ljubimca iznosi 50, - eura po tjednu.

 

 

9. Naknada štete
Korisnik usluge obvezuje se trenutačno podmiriti sve troškove štete ili gubitka kao posljedice namjernog ili nenamjernog postupanja uzrokovanog od strane njega ili drugih osoba koje su sa njim na odmoru. Odgovornost gosta za štetu punom je iznosu štete i može se naplatiti i do 30 dana od posljednjeg dana boravka.

 

 

10. Odgovornost Ville Merula
Merula ne odgovara za nestanak osobnih stvari, oštećenje osobnih stvari kao niti za ozljede, nesreće i smrtne slučajeve tijekom boravka gostiju. Gosti koriste sve sadržaje Ville Merula na vlastitu odgovornost.

 

 

11. Sudska nadležnost
Svi sporovi ili nesuglasice rješavati će se dogovorno na način prihvatljiv za obje strane, a ako se ne može doći do rješenja, prihvaća se arbitraža mjesno nadležnog suda u Puli.